Scroll to top
© 2020, MISJONARZE KLARETYNI DUSZPASTERSTWO POWOŁAŃ

01.

Postulat

Postulat w Zgromadzeniu Misjonarzy Klaretynów trwa rok i jest pierwszym stopniem do podjęcia życia zakonnego. Jest to czas budowania dobrej atmosfery, poznawania się, uczenia podstaw życia misjonarskiego. To właśnie wtedy kandydaci mają okazję do podjęcia dojrzałej decyzji o wyborze życia zakonnego w Zgromadzeniu Misjonarzy Klaretynów.

02.

Nowicjat

Nowicjat trwa rok i odbywa się w domu zakonnym w Paczynie k. Gliwic. W tym czasie nowicjusze poznają Zgromadzenie i jego duchowość, uczą się życia we wspólnocie i rozeznają decyzję dotyczącą złożenia ślubów zakonnych. Po pomyślnym przeżyciu nowicjatu bracia składają pierwszą profesję, czyli zakonne śluby posłuszeństwa, czystości i ubóstwa na rok i otrzymują strój zakonny – czarną sutannę przepasaną czarnym pasem.

03.

Klerykat

Ten etap formacji Misjonarzy jest najdłuższym etapem formacji wstępnej. Obejmuje okres od złożenia pierwszej profesji zakonnej do przyjęcia święceń kapłańskich (w przypadku kandydatów na kapłanów). Jest to czas sześcioletnich studiów filozoficzno-teologicznych we wrocławskim Seminarium Misjonarzy Klaretynów, zakończony osiągnięciem stopnia magisterskiego ze świętej teologii oraz przyjęciem święceń kapłańskich.

04.

Formacja ciągła

Tak naprawdę formujemy się w życiu chrześcijańskim, zakonnym i misyjnym przez całe życie. Doskonały wzór, jakim jest Chrystus, przynagla nas do tego, aby w każdym dniu naszej służby coraz bardziej upodabniać się do niego w modlitwie i służbie potrzebującym.

Services

"Kuźnia" Ojca Klareta

Tyle pytań, tak mało odpowiedzi

Najczęstsze pytania

Moglibyśmy bez końca rozmawiać i dzielić się tym, czym i w jaki sposób żyjemy. Nasza forma życia zawsze rodzi wiele pytań, na które czasami nie da się tak prosto odpowiedzieć. Gdyby to poniższe krótkie streszczenie najczęstszych pytań Cię nie satysfakcjonowało, śmiało możesz się z nami skontaktować, a my już postaramy się o właściwą odpowiedź:)

Czy wszyscy Klaretyni są księżmi?

Nie wszyscy. “Misjonarze w trakcie formacji” lub “studenci” albo “klerycy” nie są jeszcze księżmi, ale do tego się przygotowują. Są też “bracia zakonni” – są Klaretynami, ale nie są księżmi; są bardzo pomocni w prowadzeniu misji poprzez swoją pracę (w ogrodzie, w kuchni, w zakrystii, w wydawnictwie itd.). Są również księża, czyli Klaretyni kapłani, głoszący Ewangelię poprzez rekolekcje, misje, katechezy (również w internecie) i sprawowanie sakramentów.

Jak mogę stwierdzić, że jestem powołany do bycia Klaretynem?

Tak naprawdę sam musisz odkryć odpowiedź. Ale możesz wziąć pod uwagę pewne wskazówki: pragnienie życia na wzór Jezusa; pragnienie oddania się Bogu i ludziom; zainteresowanie głoszeniem Ewangelii na różne sposoby; szacunek dla życia we wspólnocie z innymi; zgranie się z życiem i misją Klaretynów. Jeśli potrzebujesz indywidualnego wsparcia, możemy zaproponować Ci rozmowy i spotkania z odpowiedzialnym za to Klaretynem.

Co oznaczają literki ``CMF``, jakie piszecie po nazwisku?

Zwykle nazywamy się: “Misjonarze Klartyni” albo po prostu “Klaretyni”. To nazwa pochodząca od naszego Założyciela, św. Antoniego Marii Klareta. Mamy też inną nazwę: “Synowie Niepokalanego Serca Maryi”. Litery CMF to skrót od łacińskiego “Cordis Mariae Filius”, czy oznacza właśnie “Syn Serca Maryi”. Być “Klaretynem” to znaczy być mężczyzną, chrześcijaninem, zakonnikiem, apostołem, a także kapłanem lub bratem. Jesteśmy ukochanymi synami Ojca i czujemy się posłani, żeby głosić Ewangelię, czyniąc wszystko z całego serca, tak jak Maryja: z wrażliwością, prostotą, gotowością do słuchania i przyjmowania Słowa Bożego, w którym szukamy Jego woli…

Na czym polega życie wspólnotowe?

Na wspólnym życiu, rozmowach, modlitwach, projektach, radościach i troskach, zwycięstwach i porażkach. Dla naszej misji życie wspólne jest bardzo ważne. Jesteśmy chrześcijanami i zakonnikami wraz z innymi. Jesteśmy Klaretynami zebranymi nie tylko dla dobrej atmosfery, ale najpierw dla Boga, który nas zebrał. Wspólnota jest darem jak również zadaniem (to my ją tworzymy).

Modlitwy o powołanie

Pomódl się o właściwą drogę życia...

Panie Jezu, Mistrzu i Nauczycielu Apostołów.
Daj mi poznać moją drogę życia, jak dałeś poznać ją Apostołom, których sam wybrałeś. Spraw, bym nie uciekał od powołania, które mi wskazujesz. Pomóż mi zaufać Twojemu wyborowi i wytrwale iść naprzód, nie oglądając się za siebie i nie szukając własnych ścieżek.
Święty Antoni Mario Klarecie, módl się za mną! Amen.

Boże, przenikasz i znasz mnie. Stworzyłeś mnie dla szczęścia, Pomóż mi je odnaleźć. Ukaż mi moją drogę życia. Spraw, abym wybrał to, co dla mnie zamierzyłeś jeszcze w łonie mej matki. Chcę być Tobie posłuszny we wszystkim. Pójdę, gdzie mnie poślesz. Ufam Tobie, bo wiem, że mnie kochasz i chcesz mojego dobra. Prowadź mnie po Twoich ścieżkach.
Święty Antoni Mario Klarecie, módl się za mną! Amen.

Panie Jezu znasz mnie lepiej niż ja sam siebie. Ty masz najlepszy plan dla mojego życia i zależy Ci na mnie. Ufam Ci, bo wiem że mnie poprowadzisz najlepszą dla mnie drogą. Dlatego otwieram się na Twoją wolę. Spraw, abym chciał tego czego Ty chcesz i nauczył się podążać za Twoim głosem. Święty Antoni Mario Klarecie, módl się za mną! Amen.