Scroll to top
© 2020, MISJONARZE KLARETYNI DUSZPASTERSTWO POWOŁAŃ

Synowie Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny

Nieco historii

Zgromadzenie Misjonarzy KlaretynówSynów Niepokalanego Serca Maryi, zostało założone 16 lipca 1849 roku w Vic w Hiszpanii przez Antoniego Marie Klareta (1807-1870) i sześciu kapłanów współzałożycieli. Pierwsze prace apostolskie po założeniu Zgromadzenia były związane z prowadzeniem misji ludowych, katechizowaniem dzieci oraz duchowym kierownictwem kleru, seminarzystów i zakonników na terenie Hiszpanii.

Św. Antoni M. Klaret gorąco pragnął, aby Bóg każdego dnia był coraz bardziej kochany przez ludzi i dlatego założył Zgromadzenie, którego zadaniem jest poszukiwanie we wszystkim chwały Bożej, staranie się o uświęcenie własne oraz dążenie do zbawienia wszystkich ludzi poprzez głoszenie Słowa Bożego przemieniającego świat i w nim żyjącego człowieka. Klaretyni żyją we wspólnocie na wzór Dwunastu Apostołów.

Synowie Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny

Nieco historii

Zgromadzenie Misjonarzy KlaretynówSynów Niepokalanego Serca Maryi, zostało założone 16 lipca 1849 roku w Vic w Hiszpanii przez Antoniego Marie Klareta (1807-1870) i sześciu kapłanów współzałożycieli. Pierwsze prace apostolskie po założeniu Zgromadzenia były związane z prowadzeniem misji ludowych, katechizowaniem dzieci oraz duchowym kierownictwem kleru, seminarzystów i zakonników na terenie Hiszpanii.

Św. Antoni M. Klaret gorąco pragnął, aby Bóg każdego dnia był coraz bardziej kochany przez ludzi i dlatego założył Zgromadzenie, którego zadaniem jest poszukiwanie we wszystkim chwały Bożej, staranie się o uświęcenie własne oraz dążenie do zbawienia wszystkich ludzi poprzez głoszenie Słowa Bożego przemieniającego świat i w nim żyjącego człowieka. Klaretyni żyją we wspólnocie na wzór Dwunastu Apostołów.

Płonąć miłością i rozpalać nią wszystko na swej drodze....

Charyzmat Zgromadzenia

Misjonarze Klaretyni to kapłani, bracia i klerycy prowadzący życie wspólne na wzór wspólnoty Apostołów, którzy usiłują osiągnąć ewangeliczną doskonałość naśladując Jezusa Chrystusa poprzez praktykę rad ewangelicznych.

Duchowość apostolska Klaretynów ukierunkowana jest na misjonarską posługę Słowa Bożego. Nie identyfikując się z żadnym szczególnym apostolatem, podejmują oni ewangelizację i reewangelizację środowisk zaniedbywanych w duszpasterstwie zachowawczym, celem budowania Kościoła i świata jako wielkiej braterskiej rodziny miłości. Zadanie to realizują poprzez ewangelizację bezpośrednią, przede wszystkim wędrowną (misje ludowe i „ad gentes”, rekolekcje parafialne, katecheza dorosłych i dzieci), oraz pośrednią (promocja i przygotowanie świeckich ewangelizatorów, rekolekcje zamknięte, działalność dydaktyczno-naukowa i wydawnicza), według kryterium tego co najbardziej konieczne, potrzebne i skuteczne.

Płonąć miłością i rozpalać nią wszystko na swej drodze....

Charyzmat Zgromadzenia

Misjonarze Klaretyni to kapłani, bracia i klerycy prowadzący życie wspólne na wzór wspólnoty Apostołów, którzy usiłują osiągnąć ewangeliczną doskonałość naśladując Jezusa Chrystusa poprzez praktykę rad ewangelicznych.

Duchowość apostolska Klaretynów ukierunkowana jest na misjonarską posługę Słowa Bożego. Nie identyfikując się z żadnym szczególnym apostolatem, podejmują oni ewangelizację i reewangelizację środowisk zaniedbywanych w duszpasterstwie zachowawczym, celem budowania Kościoła i świata jako wielkiej braterskiej rodziny miłości. Zadanie to realizują poprzez ewangelizację bezpośrednią, przede wszystkim wędrowną (misje ludowe i „ad gentes”, rekolekcje parafialne, katecheza dorosłych i dzieci), oraz pośrednią (promocja i przygotowanie świeckich ewangelizatorów, rekolekcje zamknięte, działalność dydaktyczno-naukowa i wydawnicza), według kryterium tego co najbardziej konieczne, potrzebne i skuteczne.

"Gdzie dwóch albo trzech..." (Mt 18,20)

Życie we wspólnocie

“Wspólnota” to jedno z najważniejszych słów, które charakteryzują to, kim jesteśmy i jak żyjemy. Ojciec Klaret od samego początku swojej działalności wiedział, że skuteczność ewangelizacji jest tym większa, im większy nacisk położony jest na głoszenie Słowa we wspólnocie. Można powiedzieć, że Wspólnota to nasze “drugie imię”. Nie ma chyba w tym nic odkrywczego, wszak sam Jezus Chrystus złożył Kościół właśnie w otoczeniu wspólnoty Dwunasty Apostołów. Nie pozostaje nam więc nic innego, jak realizować ten doskonały wzorzec, pielęgnując życie wspólnotowe, nieustannie się w nim formując.

"Gdzie dwóch albo trzech..." (Mt 18,20)

Życie we wspólnocie

Gdzie dwóch albo trzech gromadzi się w Moje imię, tam jestem pośród nich” (Mt 18,20)
“Wspólnota” to jedno z najważniejszych słów, które charakteryzują to, kim jesteśmy i jak żyjemy. Ojciec Klaret od samego początku swojej działalności wiedział, że skuteczność ewangelizacji jest tym większa, im większy nacisk położony jest na głoszenie Słowa we wspólnocie. Można powiedzieć, że Wspólnota to nasze “drugie imię”. Nie ma chyba w tym nic odkrywczego, wszak sam Jezus Chrystus złożył Kościół właśnie w otoczeniu wspólnoty Dwunasty Apostołów. Nie pozostaje nam więc nic innego, jak realizować ten doskonały wzorzec, pielęgnując życie wspólnotowe, nieustannie się w nim formując.