Scroll to top
© 2020, MISJONARZE KLARETYNI DUSZPASTERSTWO POWOŁAŃ

Apostolat w czasie pandemii


Czas pandemii koronawirusa ogranicza możliwości prowadzenia pracy apostolskiej.

Mimo pewnych obaw i zastrzeżeń staramy się nie rezygnować z działalności na rzecz ubogich i opuszczonych, do czego tak gorąco nasz założyciel św. Antoni Maria Klaret nas zachęcał. Oprócz zwyczajnej posługi w naszym seminarium, gdzie każdego dnia wydawane jest jedzenie dla ubogich, którzy do nas w tym celu przychodzą, dwóch naszych współbraci kleryków, w soboty pomaga w jadłodajni Sióstr Elżbietanek. Rozwożą oni jedzenie dla tych ubogich, którzy sami, z powodu chorób, nie mogą po nie przyjechać. Na liście osób potrzebujących jest między innymi pani Maria, która już od dziesięciu lat przykuta jest do łóżka. Nie poprzestajemy jednak tylko na tym, przełożeni planują, by klerycy zaangażowali się też, w miarę możliwości, w przygotowywanie posiłków w Elżbietańskiej jadłodajni.